Als de materie steeds minder telt, maar de jaren en wat daarover te vertellen valt steeds meer, is een Sprekend Portret een bijzonder cadeau. Een Sprekend Portret biedt eindeloos luisterplezier en geeft waardevolle herinneringen een plaats in de toekomst. Zowel het interview als de vormgeving doen eer toekomen aan de verteller.

U kunt van uzelf of van iemand anders een Sprekend Portret laten maken.

De opname vindt plaats bij de geïnterviewde thuis en neemt een dag in beslag.

Een Sprekend Portret-cd duurt twee en een half uur.

De prijs voor een Sprekend Portret is € 1000,-  Hiervoor ontvangt u twee exemplaren van een Sprekend Portret. Extra exemplaren in overleg.

Een dubbelportret behoort tot de mogelijkheden.